Ө.ЭНХТӨР
  • 13:52
  • 4468

ТАНИЛЦУУЛГА

Эцгийн нэр:           Өлзийбат                                          

Нэр:                        Энхтөр

Төрсөн газар, он: Завхан аймаг, Улиастай сум, 1965 он      

Боловсрол: Дээд  

Мэргэжил: Хуульч.   

Цол зэрэг: Хурандаа, хууль зүйн магистр.

Төгссөн сургууль, дамжаа:

·      1988 онд НАХЯ-ны Цэргийн дээд Сургууль

·     2000 онд Цагдаагийн академи

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, ажлын туршлага:

1.  1988-2000 онд Завхан аймгийн цагдан сэргийлэх ангид хэсгийн төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга

2.  2000-2007 онд Улсын мөрдөн байцаах газарт ахлах мөрдөн байцаагч, хэлтсийн дарга

3.  2007-2008 онд Сонгино хайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн дарга

4.  2008-2012 онд Улсын мөрдөн байцаах газрын дарга

5.  2012-2013 онд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга

6.  2013-2017 онд Авлигтай тэмцэх газрын хэлтсийн дарга

7.  2017-2018 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга

8.  2018-2019 онд Хууль сахиулах Их сургуулийн захирал

9.  2021 оны 07-р сараас Хил хамгаалах ерөнхий газрын Захиргааны удирдлага эрхэлсэн дэд даргаар тус тус ажиллаж байна.

Бусад