Агаарын замын боомтуудын танилцуулга
  • 14:05
  • 3677

ХИЛИЙН БУЯНТ-УХАА АГААРЫН ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Буянт-Ухаа агаарын замын боомт нь 1949 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулагдсан. Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд байрладаг.

Тус боомтоор өдөрт дунжаар 2500-3200 зорчигч, 19-23  тээврийн хэрэгслийн улсын хилээр нэвтрүүлдэг.

ОХУ, ХБНГУ, БНХАУ, БНСУ, Япон, БНТурк, Казакстан зэрэг улс руу нислэг үйлддэг.

Хилийн Буянт-Ухаа агарын замын боомтын зураг

               

ХИЛИЙН ЧОЙБАЛСАН АГААРЫН ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Чойбалсан агаарын замын боомт нь 2010 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр МУ-ын “Изинес эйрвиз” ХХК-ын СААБ-340 агаарын хөлгөөр анх удаа Чойбалсан-Хайлаар чиглэлд нислэг үйлдсэнээр үйл ажиллагаа эхэлсэн. Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд байрладаг.

           Улаанбаатар хотоос                            -660 км

           Дорнод аймгийн төвөөс                     -16 км

           Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас        -16 км

 Чойбалсан агаарын замын боомт 2017 оноос хойш олон улсын нислэггүй байна.

Хилийн Чойбалсан агарын замын боомтын зураг

                    

ХИЛИЙН ХОВД АГААРЫН ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Ховд агаарын замын боомт нь 2009 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр МУ-ын Аэро Монголиа ХХК-ний Фоккер-50 агаарын хөлгөөр Ховд-Үрүмчи чиглэлд анхны нислэг үйлдсэнээр үйл ажиллагаа эхэлсэн. Ховд аймгийн Жаргалант суманд байрладаг.

           Улаанбаатар хотоос                            -1687 км

           Ховд аймгийн төвөөс                          -6 км

           Ховд аймгийн Жаргалант сумаас       -6 км

 Ховд агаарын замын боомт 2010 оноос хойш олон улсын нислэггүй байна.

Хилийн Ховд агарын замын боомтын зураг 

                   

ХИЛИЙН ӨЛГИЙ АГААРЫН ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Өлгий агаарын замын боомт нь 1992 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр БНКазахстан Улсын АН-30 агаарын хөлгөөр анхны техникийн нислэг үйлдсэнээр үйл ажиллагаа эхэлсэн. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд байрладаг.

           Улаанбаатар хотоос                            -1687 км

           Баян-Өлгий аймгийн төвөөс              -6 км

           Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумаас   -6 км

 Өлгий агаарын замын боомт 2016 оноос хойш олон улсын нислэггүй байна.

Хилийн Өлгий агарын замын боомтын зураг