Агаарын замын боомтуудын танилцуулга1.Хилийн “Буянт-Ухаа” агаарын замын боомт Хилийн “Буянт-Ухаа” боомт нь Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт 1949 онд байгуулагдсан. Улаанбаатар хотоос 18 км зайд байрладаг. Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу
  • 14:05
  • 790

1.Хилийн “Буянт-Ухаа” агаарын замын боомт

Хилийн “Буянт-Ухаа” боомт нь Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт 1949 онд байгуулагдсан. Улаанбаатар хотоос 18 км зайд байрладаг. Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг.

2.Хилийн “Чойбалсан” агаарын замын боомт

Хилийн “Чойбалсан” боомт нь Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын нутагт 2010 онд байгуулагдсан. Аймгийн төвөөс 16 км зайд байрладаг. 2010 оны 03 дугаар сараас Чойбалсан-Хайлаар-Чойбалсан чиглэлд анхны нислэг үйлдсэн. Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг. Одоогийн байдлаар нислэг үйлдэхгүй байгаа.

3.Хилийн “Ховд” агаарын замын боомт

Хилийн “Ховд” боомт нь Ховд аймгийн Ховд хотод 2010 онд байгуулагдсан. Аймгийн төвөөс 15 км зайд байрладаг. 2010 оны 10 дугаар сараас Ховд-Улаанбаатар-Ховд чиглэлд анхны нислэг үйлдсэн. Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг. Одоогийн байдлаар нислэг үйлдэхгүй байгаа.

4.Хилийн “Өлгий” агаарын замын боомт

Хилийн “Өлгий” боомт нь Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотод 1992 онд байгуулагдсан. Аймгийн төвөөс 7 км зайд байрладаг. 1992 оноос анхны нислэг үйлдсэн. Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг. Одоогийн байдлаар нислэг үйлдэхгүй байгаа.