Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 09 дүгээр сар
  • 15:36
  • 790

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 09 дүгээр сард 184 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

23

23

21.7

2

Шилжих тухай

-

48

48

54.1

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

17

17

17.6

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

-

-

 

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

 

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

22

22

81.8

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

8

8

62.5

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

-

-

-

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

10

10

60

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

3

3

66.6

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

6

6

83.3

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

24

24

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

18

18

100

17

Бусад асуудлаар

-

5

5

100

 

Нийт:

-

184

184

67.9