ХҮЧТЭЙ ЦАСАН ШУУРГАНД УРУУДАЖ ДОТООДООС УЛСЫН ХИЛИЙН ШУГАМАНД ТУЛСАН 1000 ГАРУЙ ТОЛГОЙ МАЛЫГ ХИЛЧИД ТОГТООЖ, ЭЗДЭД НЬ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.
  • 10:22
  • 1326
ХҮЧТЭЙ ЦАСАН ШУУРГАНД УРУУДАЖ ДОТООДООС УЛСЫН ХИЛИЙН ШУГАМАНД ТУЛСАН 1000 ГАРУЙ ТОЛГОЙ МАЛЫГ ХИЛЧИД ТОГТООЖ, ЭЗДЭД НЬ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.