"21 ДҮГЭЭР ЗУУНЫ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР" номыг орчуулж гаргалаа.
  • 10:45
  • 6207
“21 дүгээр зууны төрийн албаны менежер” номыг Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн хүрээнд бэлтгэн орчуулж гаргажээ. Тус ном нь Сингапурын Үндэсний их сургуулийн Ли Куан Ю-гийн нэрэмжит Төрийн бодлогын сургуулийн профессор Зегер Вандер Валын бүтээл юм.  Та бүхэн энэхүү цахим номыг уншиж судлаарай.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос үзнэ үү. 

https://www.csc.gov.mn/s/44/809