Хилийн цэргийн төв архивын лавлагаа
  • 17:11
  • 5872

Та Хилийн цэргийн төв архивт хадгалагдаж буй баримтаас лавлагаа, тодорхойлолт

захиалах боломжтой. Үүнд:

-Хил хамгаалах байгууллагад 1990 оноос хойш ажилласан тухай лавлагаа;

-Хилийн анги, тусгай салбарт 1980-2006 онд ажиллаж байсан үеийн цалингийн

тодорхойлолт;

-Хилийн цэргийн ангиудад 1990 оноос хойш хугацаат цэргийн алба хаасан тухай

лавлагаа;

-1990 оноос хойшхи баримтын хуулбар.

Захиалга өгөх

 Хаяг:

         Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Хил хамгаалах ерөнхий газар.

         Утас: 92119783, 92119340