П.Мөнх-Эрдэнэ
  • 17:23
  • 4134

Ургийн овог:          Өөлд

Эцгийн нэр:           Пүрэвдорж             

Нэр:                         Мөнх-Эрдэнэ

Төрсөн газар, он: Дорнод аймаг Чойбалсан хотод 1982 онд төрсөн

Нас:   38                                       

Ам бүл: 3    

Боловсрол: Дээд                       

Мэргэжил: Шалган нэвтрүүлэх албаны офицер, эрх зүйч, Анги нэгтгэлийн удирдлага, оператив тактикийн мэргэжилтэй.  

Цол зэрэг:   Хурандаа. Цэргийн шинжлэх ухааны магистр.

Төгссөн сургууль, дамжаа:

·       1989-1999 Нийслэлийн ЕБ-ын III сургууль,

·       1999-2003 онд Хилийн цэргийн дээд сургууль,

·       2010-2011 онд ОХУ-ын Холбооны аюулгүй байдлын албаны Хилийн академи,

·       2017-2020 онд ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний ерөнхий цэргийн академид тус тус суралцаж төгссөн.

Гавьяа шагнал:

Цэргийн хүндэт медаль, Онц Хилчин, Хилчний алдар II, III, Дайчин алдар III тэмдгээр тус тус шагнагдаж байсан.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, ажлын туршлага:

1.     2003-2003 онд Хилийн 0101 дүгээр ангид офицер-шалгагч,

2.     2003-2008 онд Хилийн 0218 дугаар ангид офицер шалгагч, Сургалт хүмүүжлийн албаны дарга, ахлах офицер,

3.     2008-2009 онд Хилийн 0151 дүгээр анги дахь ХХЕГ-ын даргын бэлтгэл хүчний хилийн алба, сургалт, бэлэн байдал эрхэлсэн орлогч,

4.     2009-2010 онд Хилийн 0101 дүгээр ангид Штабын даргын орлогч, хил, шалган нэвтрүүлэх тасгийн дарга,

5.     2011-2013 онд Хилийн 0166 дугаар ангид Захирагчийн I орлогч, штабын дарга,

6.     2013-2014 онд ХХЕГ-ын Сэтгэл зүй, мэдээлэл, соёл сурталчилгааны хэлтэст ахлах мэргэжилтэн,

7.     2014-2017 онд Хилийн 0151 дүгээр ангид Захирагчийн I орлогч, штабын дарга,

8.     2020 оны 07-р сараас 2021 оны 01-р сар Хил хамгаалах ерөнхий газрын шалган нэвтрүүлэх хэлтсийн дарга,

9.     2021 оны 01-р сарын 20-ны өдрөөс Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит эрхэлсэн дэд даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.

Бусад