Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албанд ажилтан шалгаруулж авна.
  • 2021.04.07 18:02
  • 108
Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албанд доорх албан тушаалд 27 хүртэлх насны, эрэгтэй ажилтан шалгаруулж авна.