Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл
 • 14:13
 • 445

Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрлийг хүссэн иргэн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

а. Иргэн хүн:

 • Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан хүсэлт өргөдөл;
 • Хувь хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт; /олон хүнтэй бол жагсаалтыг 2 хувь/
 • Баримт бичиг болон тээврийн хэрэгслийн техникийн гэрчилгээний хуулбар хувь;
 • Гадаадын иргэдийн хувьд зохих ангиллын виз бүхий гадаад паспортын хуулбар;
 • Судалгааны ажлаар МУ-д ирсэн гадаадын иргэд Хөдөлмөр Эрхлэх Үйлчилгээ Судалгааны Үндэсний Төвөөс зөвшөөрөл авчрах /хуучнаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний төв/

б. Аж ахуй нэгж байгууллага:

 • Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан албан тоот;
 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар;
 • Ашигт малтмалын газрын кадастрын албанаас олгосон ашигт малтмалын хайгуул, судалгаа, олборлолт хийх лицензийн хуулбар;
 • Хилийн бүс зурваст үйл ажиллагаа явуулах район, явах замнал байрлах газар зэргийг оруулсан байр зүйн зураг / Масштаб 1: 100.000/;
 • Бүлгийн ахлагч болон ажиллах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг 2 хувь,
 • Баримт бичиг болон тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Ажил үйлдвэрлэл эрхлэгч нь гадаадын иргэн бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний төвийн зөвшөөрөл;
 • Ажил үйлдвэрлэл явуулахад нисдэг тэрэг ашиглах шаардлага гарсан тохиолдолд Зэвсэгт хүчний жанжин штабын Агаарын довтолгооноос эсэргүүцэн хамгаалах цэргийн газраас өгсөн зөвшөөрөл;
 • Судалгааны ажлаар МУ-д ирсэн гадаадын иргэд Хөдөлмөр Эрхлэх Үйлчилгээ Судалгааны Үндэсний Төвөөс зөвшөөрөл авчрах /хуучнаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний төв/

Жич: Албан тоот болон өргөдөл дээр холбоо барих дугаараа бичих.

Зөвшөөрлийн талаар бичиг хэрэг 51+266638, мэргэжилтэн 51+266788 дугаарын утсаар холбоо барина уу.