“ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ХҮН БҮХЭНД ХАМААТАЙ”
  • 09:04
  • 2242
“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 өдрийн аян”-ыг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл дэлхийн олон улс оронд охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоох, олон нийтийн оролцоог дэмжих, тэдний мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор тэмдэглэж ирсэн. Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл нь ямар учир шалтгаанаар үйлдэгддэг болохыг ойлгохын тулд үүний суурь шалтгаан болон нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн талаар дэлгэрүүлж судлаарай.