Үндэсний хэмжээний "Харилцан хүндэтгэе" аянд Хил хамгаалах байгууллага нэгдэж байна
  • 14:52
  • 4102
"Харилцан хүндэтгэе, Хандлагаа өөрчилье, Хамтдаа үлгэрлэе, Хайраа хайрлая"