МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН БООМТУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
  • 15:50
  • 14567

Тайлбар:

1. Хоёр талын зэрэглэлтэй ОХУ-тай хиллэдэг боомтоор ОХУ, Монгол Улсын иргэд нэвтэрнэ.

2. Хоёр талын зэрэглэлтэй БНХАУ-тай хиллдэг боомтоор БНХАУ, Монгол Улсын иргэд нэвтэрнэ.

3. Олон улсын зэрэглэлтэй боомтоор иргэний харъяалал харгалзахгүйгээр нэвтэрнэ.

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР