News :
News & Information » News releases
Төрийн дээд шагналаар шагнагдлаа

Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, хамруулах ажлаа эрчимжүүлж байна.

06.23.2011 | Count : 3835
Other