News :
News & Information » News releases
Ойд зориулсан баярын хурал

Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын хотонд босоо ширээ бөхтэй бор хүрэн ингэ бондгор ихэр ботго гаргажээ.
 

06.23.2011 | Count : 3676
Other