News :
For our customers » Permission, Request and other services
Хил хамгаалах байгууллагын Төв Архивын лавлагаа

 

Архиваар үйлчлүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 

  1. Иргэний үнэмлэх;
  2. Ажиллаж байсан тухай болон хугацаат цэргийн алба хаасан тухай мэдээллээ дэлгэрэнгүй бичсэн өргөдөл, үйлчилгээний хураамж 1000 төгрөгийн хамт;
  3. Хөдөлмөрийн дэвтэр /Нийгмийн даатгалын дэвтэр/;
  4. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн батлах/.

 

Үйлчилгээний хураамж:

 

ҮАГ-ын даргын 2007 оны 03 дугаар тушаалын дагуу дараах хураамжийг авна. Үүнд:

1.Архивын лавлагааны үнэ 2500 төгрөг

2. Цалингийн тодорхойлолтын үнэ-2500 төгрөг

3. Хугацаат цэргийн алба хаасан тухай лавлагаа-1500 төгрөг

4. Баримтын хуулбарын үнэ-1500 төгрөг.

Жич: 1990 оноос өмнөх хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдолтой удирдлагын баримт бичиг, хугацаат цэргийн алба хаагчдийн материал Тагнуулын Ерөнхий Газрын Тусгай архивт хадгалагддаг тул тухайн цаг үед холбогдолтой лавлагааг тус архивт хандаж авна уу.  

 

Хаяг:

 

Улаанбаатар хот,

Баянзүрх дүүрэг,

Б.Доржийн гудамж,

Хил хамгаалах ерөнхий газрын байр

 

Харилцах утас: (976)-51-267256, 93052238

 


 

06.30.2012 | Count : 2987
Other