News :
Web statistic
print

Web statistics

Module Total Last month Last week Last update
1 News releases 6 0 0 2012-05-05 15:55:20
2 Speech 0 0 0
3 Photo news 1 0 0 2012-01-06 14:34:59
4 Video news 2 0 0 2012-06-02 13:28:00
5 Publications 0 0 0
6 Regulations & Guidelines 0 0 0
7 For your knowledge 1 0 0 2012-06-27 16:41:48
8 Tender invitation 0 0 0
9 Tender results 0 0 0
10 Finance 0 0 0
11 Activity report 0 0 0
12 Human resource 1 0 0 2012-06-27 17:36:27

Visitor count

Period Count
1 Total 97246
2 Last year 16702
3 Last month 2212
4 Last week 610
5 Yesterday 74
6 Today 79

Visitor country

Country name Count
1 Viet Nam 6
2 Uzbekistan 2
3 United States 27176
4 Ukraine 104
5 Taiwan 30
6 Turkey 13
7 Tajikistan 1
8 Thailand 25
9 Slovakia 4
10 Slovenia 3
11 Singapore 9
12 Sweden 37
13 Saudi Arabia 19
14 Russian Federation 1309
15 Serbia 1
16 Romania 30
17 Qatar 1
18 Portugal 4
19 Poland 53
20 Philippines 58
21 New Zealand 10
22 Nepal 1
23 Norway 16
24 Netherlands 88
25 Malaysia 11
26 Macao 1
27 Mongolia 2002
28 Montenegro 1
29 Republic Of Moldova 2
30 Latvia 6
31 Luxembourg 11
32 Lithuania 5
33 Sri Lanka 1
34 Kazakhstan 9
35 Republic Of Korea 71
36 Cambodia 1
37 Japan 203
38 Italy 28
39 Islamic Republic Of Iran 1
40 India 78
41 Israel 73
42 Ireland 4
43 Indonesia 3
44 Hungary 10
45 Croatia 1
46 Hong Kong 10
47 Greece 5
48 Georgia 1
49 United Kingdom 1466
50 France 264
51 Finland 9
52 Spain 21
53 Estonia 4
54 Denmark 7
55 Germany 556
56 Czech Republic 80
57 Serbia And Montenegro 9
58 China 819
59 Switzerland 17
60 Canada 50
61 Belarus 3
62 Bulgaria 5
63 Belgium 21
64 Bosnia And Herzegovina 1
65 Azerbaijan 2
66 Australia 489
67 Austria 13
68 Antarctica 1
69 Albania 2
70 United Arab Emirates 5
71 Other 61867
News releases
  • Recent news
  • Most view
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын ...
Тус аймгийн цэрэг татлагын товчоо энэ хаврын ээлжит татлагад 200 шахам залуучуудыг хамруулан зэвсэгт хүчин, хилийн болон ...
Хүүхдийн эрхийг хамгалаах олон улсын өдрөөр тус аймгийн төв хөдөөгийн 300 ээж “Алдарт эх”-ийн одон зүүж үр ...
Хүүхдийн эрхийг хамгалаах олон улсын өдрөөр тус аймгийн төв хөдөөгийн 300 ээж “Алдарт эх”-ийн одон зүүж үр ...
Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын ...
Тус аймгийн цэрэг татлагын товчоо энэ хаврын ээлжит татлагад 200 шахам залуучуудыг хамруулан зэвсэгт хүчин, хилийн болон ...
Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Other