News :
Web statistic
print

Web statistics

Module Total Last month Last week Last update
1 News releases 6 0 0 2012-05-05 15:55:20
2 Speech 0 0 0
3 Photo news 1 0 0 2012-01-06 14:34:59
4 Video news 2 0 0 2012-06-02 13:28:00
5 Publications 0 0 0
6 Regulations & Guidelines 0 0 0
7 For your knowledge 1 0 0 2012-06-27 16:41:48
8 Tender invitation 0 0 0
9 Tender results 0 0 0
10 Finance 0 0 0
11 Activity report 0 0 0
12 Human resource 1 0 0 2012-06-27 17:36:27

Visitor count

Period Count
1 Total 82335
2 Last year 17619
3 Last month 1128
4 Last week 353
5 Yesterday 46
6 Today 58

Visitor country

Country name Count
1 Viet Nam 6
2 Uzbekistan 2
3 United States 22884
4 Ukraine 95
5 Taiwan 30
6 Turkey 11
7 Tajikistan 1
8 Thailand 21
9 Slovakia 3
10 Slovenia 1
11 Singapore 9
12 Sweden 29
13 Saudi Arabia 19
14 Russian Federation 1178
15 Serbia 2
16 Romania 25
17 Qatar 1
18 Portugal 4
19 Poland 51
20 Philippines 52
21 New Zealand 10
22 Nepal 1
23 Norway 10
24 Netherlands 82
25 Malaysia 11
26 Mongolia 1903
27 Republic Of Moldova 2
28 Latvia 6
29 Luxembourg 9
30 Lithuania 5
31 Sri Lanka 1
32 Kazakhstan 10
33 Republic Of Korea 61
34 Cambodia 1
35 Japan 182
36 Italy 24
37 Islamic Republic Of Iran 1
38 India 75
39 Israel 70
40 Ireland 3
41 Indonesia 3
42 Hungary 9
43 Croatia 1
44 Hong Kong 8
45 Greece 6
46 Georgia 1
47 United Kingdom 1447
48 France 250
49 Fiji 2
50 Finland 9
51 Spain 18
52 Estonia 3
53 Denmark 8
54 Germany 523
55 Czech Republic 65
56 Serbia And Montenegro 9
57 China 662
58 Switzerland 10
59 Canada 46
60 Belarus 3
61 Bulgaria 5
62 Belgium 19
63 Bosnia And Herzegovina 1
64 Azerbaijan 2
65 Australia 422
66 Austria 13
67 Antarctica 1
68 Albania 3
69 United Arab Emirates 5
70 Other 51893
News releases
  • Recent news
  • Most view
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын ...
Тус аймгийн цэрэг татлагын товчоо энэ хаврын ээлжит татлагад 200 шахам залуучуудыг хамруулан зэвсэгт хүчин, хилийн болон ...
Хүүхдийн эрхийг хамгалаах олон улсын өдрөөр тус аймгийн төв хөдөөгийн 300 ээж “Алдарт эх”-ийн одон зүүж үр ...
Хүүхдийн эрхийг хамгалаах олон улсын өдрөөр тус аймгийн төв хөдөөгийн 300 ээж “Алдарт эх”-ийн одон зүүж үр ...
Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын ...
Тус аймгийн цэрэг татлагын товчоо энэ хаврын ээлжит татлагад 200 шахам залуучуудыг хамруулан зэвсэгт хүчин, хилийн болон ...
Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Other