News :
Web statistic
print

Web statistics

Module Total Last month Last week Last update
1 News releases 6 0 0 2012-05-05 15:55:20
2 Speech 0 0 0
3 Photo news 1 0 0 2012-01-06 14:34:59
4 Video news 2 0 0 2012-06-02 13:28:00
5 Publications 0 0 0
6 Regulations & Guidelines 0 0 0
7 For your knowledge 1 0 0 2012-06-27 16:41:48
8 Tender invitation 0 0 0
9 Tender results 0 0 0
10 Finance 0 0 0
11 Activity report 0 0 0
12 Human resource 1 0 0 2012-06-27 17:36:27

Visitor count

Period Count
1 Total 89844
2 Last year 15788
3 Last month 1610
4 Last week 372
5 Yesterday 73
6 Today 56

Visitor country

Country name Count
1 Viet Nam 6
2 Uzbekistan 2
3 United States 25173
4 Ukraine 98
5 Taiwan 29
6 Turkey 13
7 Tajikistan 1
8 Thailand 21
9 Slovakia 4
10 Slovenia 2
11 Singapore 9
12 Sweden 33
13 Saudi Arabia 19
14 Russian Federation 1238
15 Serbia 1
16 Romania 25
17 Qatar 1
18 Portugal 4
19 Poland 52
20 Philippines 52
21 New Zealand 10
22 Nepal 1
23 Norway 14
24 Netherlands 83
25 Malaysia 11
26 Mongolia 1942
27 Montenegro 1
28 Republic Of Moldova 2
29 Latvia 6
30 Luxembourg 9
31 Lithuania 5
32 Sri Lanka 1
33 Kazakhstan 9
34 Republic Of Korea 61
35 Cambodia 1
36 Japan 195
37 Italy 27
38 Islamic Republic Of Iran 1
39 India 78
40 Israel 72
41 Ireland 3
42 Indonesia 3
43 Hungary 10
44 Croatia 1
45 Hong Kong 10
46 Greece 5
47 Georgia 1
48 United Kingdom 1445
49 France 256
50 Finland 9
51 Spain 18
52 Estonia 3
53 Denmark 7
54 Germany 529
55 Czech Republic 77
56 Serbia And Montenegro 9
57 China 691
58 Switzerland 11
59 Canada 47
60 Belarus 3
61 Bulgaria 5
62 Belgium 19
63 Bosnia And Herzegovina 1
64 Azerbaijan 2
65 Australia 447
66 Austria 13
67 Antarctica 1
68 Albania 2
69 United Arab Emirates 5
70 Other 56902
News releases
  • Recent news
  • Most view
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын ...
Тус аймгийн цэрэг татлагын товчоо энэ хаврын ээлжит татлагад 200 шахам залуучуудыг хамруулан зэвсэгт хүчин, хилийн болон ...
Хүүхдийн эрхийг хамгалаах олон улсын өдрөөр тус аймгийн төв хөдөөгийн 300 ээж “Алдарт эх”-ийн одон зүүж үр ...
Хүүхдийн эрхийг хамгалаах олон улсын өдрөөр тус аймгийн төв хөдөөгийн 300 ээж “Алдарт эх”-ийн одон зүүж үр ...
Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын ...
Тус аймгийн цэрэг татлагын товчоо энэ хаврын ээлжит татлагад 200 шахам залуучуудыг хамруулан зэвсэгт хүчин, хилийн болон ...
Булган аймгийн нутаг дахь Хар бухын голын гүүрний ойролцоохь Цагаан үзүүр хэмээх газар хаваржиж байгаа Ч.Эрдэнэцогтын ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, ...
Other