Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Тендерийн шалгаруулалтын үр дүн
2015 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНД БЭЛТГЭХ НОРМЫН ХУВЦАС,  ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ БЭЛТГЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО /төгрөгөөр/ д/д Багцын дугаар Хувцас, хэрэглэлийн нэр 2015 онд хувцас хэрэглэл бэлтгэх тооцоо Нийт үнэ а/ Нээлттэй тендерээр бэлтгэх хувцас, хэрэглэл 1 1 Цегейк ...
2015 оны 10 сарын 22 | Үзсэн : 1850
Дэлгэрэнгүй
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2015 ОНД ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭСЭН НОРМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛАН
ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭХ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТООЦОО   2015.10.07                   № Хувцас, хэрэглэл Шалгарсан ...
2015 оны 10 сарын 07 | Үзсэн : 1833
Дэлгэрэнгүй
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2015 ОНД НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕРЭЭР БЭЛТГЭСЭН НОРМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛАН
НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕРЭЭР БЭЛТГЭСЭН ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТООЦОО 2015.10.07 д/д Багцын дугаар Хувцас хэрэглэлийн нэр Гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд Хэмжих нэгж Нийт үнэ Санхүүжилт хийгдсэн дүн Санхүүжилт ...
2015 оны 10 сарын 07 | Үзсэн : 1744
Дэлгэрэнгүй
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2014 ОНД НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР БОЛОН ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭСЭН НОРМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛАН
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2014 ОНД НЭЭЛТТЭЙ  ТЕНДЕР БОЛОН ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭСЭН НОРМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛАН 2014.11.28 Багцын дугаар № Хувцас хэрэглэлийн нэр Шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдийн нэр Хэмжих нэгж Нэг бүрийн үнэ Нийлүүлэх эцсийн хугацаа  Тайлбар а б в г 1 3 9 10 Нэг. ...
2014 оны 12 сарын 02 | Үзсэн : 2326
Дэлгэрэнгүй
2014 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Багцын дугаар Хувцас, хэрэглэлийн нэр  Батлаг- дсан төсөвт өртөг /мян.төг/  Тухайн онд санхүү- жих гэрээний дүн /мян.төг/  Тендер зарлах огноо  Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа  Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулсан огноо Гүйцэтгэж ...
2014 оны 08 сарын 31 | Үзсэн : 2587
Дэлгэрэнгүй
1 2 > >> Нийт хуудас: 2