Мэдээ :
Хуанли
Шилэн данс » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 10 дугаар сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 10 дугаар сард 112 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, гомдлын ангилал Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн Гомдол Өргөдөл Бүгд Тоо Хувь 1 Лавлагаа ...
2016 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 156
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 09 дүгээр сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 09 дүгээр сард 128 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 122 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 2 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн. Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, ...
2016 оны 11 сарын 04 | Үзсэн : 155
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 08 дугаар сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 08 дугаар сард 140 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 140 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 6 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ...
2016 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 157
Дэлгэрэнгүй
Улсын хил хамгаалалтын 09 дүгээр сарын үр дүн
а.Хилийн дэглэмийн зөрчлийн талаар: Монгол Улсын хилд 6 удаагийн 11 хүн хилийн дэглэмийн зөрчил гаргасныг хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу шийдвэрлэсэн. Гадаадаас бэлчээрээр хил давж ирсэн 7 удаагийн 351 тооны малаас 4 удаагийн 342 тооны малыг чиглэлээр нь буцаан гаргаж, 1 удаагийн 6 тооны малыг Хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчийн туслагчийн уулзалтаар хүлээлгэн өгч, 2 удаагийн 3 тооны малыг хадгалалтад ...
2016 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 180
Дэлгэрэнгүй
1 2 3 4 5 > >> Нийт хуудас: 5