Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2017 оны 02 дүгээр сар

 

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2017 оны 02 дугаар сард 141 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:

 

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

7

7

100

2

Ажлаа өөрчлөх, шилжих

-

31

31

64.5

3

Ажлаас халагдахыг хүссэн

-

5

5

100

4

Буцаж ажилд орохыг хүссэн

-

2

2

-

5

Орон сууцны талаар

-

2

2

50

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

7

7

100

7

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх тухай

-

8

8

100

8

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн тухай

-

9

9

-

9

Мөнгөн тэтгэмж, эд зүйлийн тусламж хүссэн

-

3

3

100

10

Ажилд орох тухай

-

8

8

50

11

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх тухай

-

2

2

100

12

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

7

7

-

13

Орон сууцны зээлд хамрагдах тухай

-

-

-

-

14

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

36

36

86.1

15

Бусад асуудлаар

-

14

14

100

Нийт

-

141

141

63.3

 

---о0о---

0000 оны 00 сарын 00 | Үзсэн : 598