Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2017 оны 12 дугаар сар

 

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2017 оны 12 дугаар сард 217 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:

 

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

111

111

100

2

Шилжин ажиллахыг хүссэн

-

15

15

40

3

Буцаж ажилдаа орохыг хүссэн

-

2

2

100

4

Орон сууцны талаар

-

-

-

-

5

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

4

4

100

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх

-

6

6

83.3

7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн

-

-

-

-

8

Ажилд орохыг хүссэн

-

3

3

66.6

9

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх

-

3

3

66.6

10

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

5

5

-

11

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

11

11

81.8

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн

-

1

1

-

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн

-

-

-

-

15

Цолоо сэргээлгэж, офицерийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

-

-

-

16

Гэрээт хилчний албанаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

-

-

-

-

17

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн

-

-

-

-

18

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн

 

4

4

50

19

Бусад асуудлаар

-

52

52

100

Нийт

-

217

217

78.8

 

 

 

---о0о---

 

2018 оны 01 сарын 05 | Үзсэн : 472