Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2018 оны 02 дугаар сар

 

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2018 оны 02 дугаар сард 171 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:

 

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

45

45

100

2

Шилжин ажиллахыг хүссэн

-

7

7

85.7

3

Буцаж ажилдаа орохыг хүссэн

-

4

4

75

4

Орон сууцны талаар

-

1

1

-

5

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

27

27

100

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх

-

16

16

93.7

7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн

-

10

10

100

8

Ажилд орохыг хүссэн

-

-

-

-

9

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх

-

16

16

25

10

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

13

13

100

11

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

3

3

66.6

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн

-

10

10

33.3

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн

-

-

-

-

15

Цолоо сэргээлгэж, офицерийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

-

-

-

16

Гэрээт хилчний албанаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

-

1

1

100

17

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн

-

2

2

100

18

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн

 

6

6

50

19

Бусад асуудлаар

-

10

10

100

Нийт

-

171

171

 80.6

 

 

 

---о0о---

2018 оны 03 сарын 05 | Үзсэн : 426