Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2018 оны 03 дугаар сар

 

 

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2018 оны 03 дугаар сард 259 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:

 

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

82

82

100

2

Шилжин ажиллахыг хүссэн

-

17

17

35.2

3

Буцаж ажилдаа орохыг хүссэн

-

4

4

-

4

Орон сууцны талаар

-

-

-

-

5

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

16

16

87.5

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх

-

9

9

66.6

7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн

-

27

27

100

8

Ажилд орохыг хүссэн

-

6

6

-

9

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх

-

26

26

46.1

10

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

13

13

100

11

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

15

15

60

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн

-

3

3

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн

-

5

5

80

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн

-

-

-

-

15

Цолоо сэргээлгэж, офицерийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

-

-

-

16

Гэрээт хилчний албанаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

-

-

-

-

17

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн

-

2

2

100

18

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн

 

18

18

83.3

19

Бусад асуудлаар

-

16

16

100

Нийт

-

259

259

 79.8

 

 

 

---о0о---

2018 оны 04 сарын 05 | Үзсэн : 416