Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2018 оны 04 дүгээр сар

 

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2018 оны 04 дүгээр сард 1650  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:

 

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

1440

1440

100

2

Шилжин ажиллахыг хүссэн

-

43

43

44.1

3

Буцаж ажилдаа орохыг хүссэн

-

6

6

-

4

Орон сууцны талаар

-

1

1

100

5

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

5

5

80

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх

-

6

6

66.6

7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн

-

30

30

100

8

Ажилд орохыг хүссэн

-

6

6

16.6

9

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх

-

26

26

87.5

10

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

12

12

100

11

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

23

23

17.3

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн

-

3

3

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн

-

-

-

-

15

Цолоо сэргээлгэж, офицерийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

-

-

-

16

Гэрээт хилчний албанаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

-

2

2

-

17

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн

-

2

2

100

18

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн

 

8

8

100

19

Бусад асуудлаар

-

37

37

100

Нийт

-

1650

1650

79

 

 

 

---о0о---

2018 оны 05 сарын 05 | Үзсэн : 250