Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
ХХЕГ

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2018 оны 06 дугаар сард 239  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:

 

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

65

65

100

2

Шилжин ажиллахыг хүссэн

-

28

28

78.5

3

Буцаж ажилдаа орохыг хүссэн

-

7

7

-

4

Орон сууцны талаар

-

-

-

-

5

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

10

10

100

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх

-

11

11

40

7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн

-

1

1

100

8

Ажилд орохыг хүссэн

-

9

9

33.3

9

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх

-

30

30

86.6

10

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

19

19

100

11

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

17

17

52.9

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн

-

3

3

100

13

Чөлөө олгохыг хүссэн

-

3

3

66.6

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн

-

-

-

-

15

Цолоо сэргээлгэж, офицерийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

-

-

-

16

Гэрээт хилчний албанаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

-

1

1

100

17

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн

-

17

17

100

18

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн

 

7

7

100

19

Бусад асуудлаар

-

11

11

100

Нийт

-

239

239

71.5

---о0о---

2018 оны 07 сарын 05 | Үзсэн : 30