Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2017 оны 01 дүгээр сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2017 оны 01 дүгээр сард 222 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, гомдлын ангилал Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн Гомдол Өргөдөл Бүгд Хувь 1 Лавлагаа ...
2017 оны 02 сарын 05 | Үзсэн : 563
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 12 дугаар сар
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 12 дугаар сард 115 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, гомдлын ангилал Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн Гомдол Өргөдөл Бүгд Хувь 1 Лавлагаа ...
2017 оны 01 сарын 05 | Үзсэн : 615
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 11 дүгээр сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 11 дугаар сард 140 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, гомдлын ангилал Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн Гомдол Өргөдөл Бүгд Хувь 1 Лавлагаа ...
2016 оны 12 сарын 05 | Үзсэн : 617
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 10 дугаар сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 10 дугаар сард 112 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, гомдлын ангилал Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн Гомдол Өргөдөл Бүгд Тоо Хувь 1 Лавлагаа ...
2016 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 638
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 09 дүгээр сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 09 дүгээр сард 128 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 122 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 2 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн. Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, ...
2016 оны 11 сарын 04 | Үзсэн : 695
Дэлгэрэнгүй
<< < 2 3 4 5 6 > >> Нийт хуудас: 8