Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 09 дүгээр сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 09 дүгээр сард 128 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 122 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 2 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн. Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилвал:   № Өргөдөл, ...
2016 оны 11 сарын 04 | Үзсэн : 734
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 08 дугаар сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 08 дугаар сард 140 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 140 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 6 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ...
2016 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 718
Дэлгэрэнгүй
Улсын хил хамгаалалтын 09 дүгээр сарын үр дүн
а.Хилийн дэглэмийн зөрчлийн талаар: Монгол Улсын хилд 6 удаагийн 11 хүн хилийн дэглэмийн зөрчил гаргасныг хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу шийдвэрлэсэн. Гадаадаас бэлчээрээр хил давж ирсэн 7 удаагийн 351 тооны малаас 4 удаагийн 342 тооны малыг чиглэлээр нь буцаан гаргаж, 1 удаагийн 6 тооны малыг Хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчийн туслагчийн уулзалтаар хүлээлгэн өгч, 2 удаагийн 3 тооны малыг хадгалалтад ...
2016 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 708
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 07 дугаар сар
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 07 дугаар сард 139 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 134 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 7 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ...
2016 оны 09 сарын 05 | Үзсэн : 655
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 06 дугаар сар
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 06 дугаар сард 116 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 110 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, гомдол нийт 6 санал хүсэлт, шүүмжлэл ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн.   Өргөдөл, гомдлыг ...
2016 оны 07 сарын 05 | Үзсэн : 606
Дэлгэрэнгүй
<< < 3 4 5 6 7 > >> Нийт хуудас: 9