Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 04 дүгээр сард 188 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 132 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 55 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 2, гомдол 3, талархал 2, нийт 7 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг ...
2015 оны 05 сарын 05 | Үзсэн : 1212
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 03 дугаар сард 140 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс нийт 118 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 22 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 2, гомдол 2, шүүмж 1, талархал 1, нийт 6 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 04 сарын 05 | Үзсэн : 1213
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 02 дугаар сард 156 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс нийт 154 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 2 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 5, гомдол 6, шүүмж 1, нийт 12 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 03 сарын 05 | Үзсэн : 1323
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 01 дүгээр сард 118 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс нийт 80 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 38 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 8, гомдол 6, шүүмж 2, нийт 16 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 02 сарын 05 | Үзсэн : 1525
Дэлгэрэнгүй
0000 оны 00 сарын 00 | Үзсэн : 479
Дэлгэрэнгүй
<< < 4 5 6 7 8 9 > >> Нийт хуудас: 9