Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2016 оны 01 дүгээр сар
ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРДД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ   Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2016 оны 01 дүгээр сард 128 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 100 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн ба хугацаа болоогүй судлагдаж байгаа 28 өргөдөл байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарх санал, хүсэлт, ...
2016 оны 01 сарын 31 | Үзсэн : 1164
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2015 оны 10 дугаар сар
  ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ   Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 10 дугаар сард 134, өмнөх сарын үлдэгдэл 46, нийт 180 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 146 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт, гомдол, ...
2015 оны 11 сарын 05 | Үзсэн : 971
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 09 дүгээр сарын мэдээ
ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ     Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 09 дүгээр сард 158, өмнөх сарын үлдэгдэл 69, нийт 227 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс байгууллагын хэмжээнд 181 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт, гомдол, ...
2015 оны 10 сарын 07 | Үзсэн : 1574
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 07, 08 ДУГААР САРУУДЫН МЭДЭЭ
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 07, 08 дугаар саруудад 307 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 238 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 69 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 10, гомдол 2, шүүмж 1, нийт 13 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 09 сарын 07 | Үзсэн : 1695
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 06 дугаар сард 145 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 97 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 48 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 1, гомдол 5, нийт 6 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг өгсөн.   Өргөдөл, ...
2015 оны 07 сарын 05 | Үзсэн : 1572
Дэлгэрэнгүй
<< < 5 6 7 8 9 10 > >> Нийт хуудас: 10