Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Үйл ажиллагааны тайлан
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 05 дугаар сард 194 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 169 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 25 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 10, гомдол 3, шүүмж 1, нийт 14 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг ...
2015 оны 06 сарын 05 | Үзсэн : 1643
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 04 дүгээр сард 188 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 132 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 55 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 2, гомдол 3, талархал 2, нийт 7 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, холбогдох хариуг ...
2015 оны 05 сарын 05 | Үзсэн : 1379
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 03 дугаар сард 140 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс нийт 118 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 22 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 2, гомдол 2, шүүмж 1, талархал 1, нийт 6 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 04 сарын 05 | Үзсэн : 1469
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 02 дугаар сард 156 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс нийт 154 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 2 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 5, гомдол 6, шүүмж 1, нийт 12 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 03 сарын 05 | Үзсэн : 1578
Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
  Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2015 оны 01 дүгээр сард 118 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс нийт 80 өргөдөл, гомдлыг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн, зохих хариуг өгч, 38 өргөдөл хугацаа болоогүй судлагдаж байна. Засгийн газрын “11-11” төвд Хил хамгаалах байгууллагад хамаарах санал, хүсэлт 8, гомдол 6, шүүмж 2, нийт 16 санал, хүсэлт ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, алба, хилийн отряд /анги/-уудад уламжлан шийдвэрлүүлж, ...
2015 оны 02 сарын 05 | Үзсэн : 1732
Дэлгэрэнгүй
<< < 5 6 7 8 9 10 > >> Нийт хуудас: 10