Мэдээ :
Хуанли
Ил тод байдал » Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Мэдүүлэг гаргачид зориулсан гарын авлага
2018-FINISH.pdf-ийн Медугуг гарgagchdad zoriulsan gariin awlaga
2018 оны 02 сарын 08 | Үзсэн : 319
Дэлгэрэнгүй
2018 оны төлөвлөгөө
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт Хүрэх үр дүн Төсөв, зардал /иян.төг/ Хугацаа Хариуцах нэгж, албан тушаалтны нэр 1 Авлигын ...
2018 оны 02 сарын 08 | Үзсэн : 355
Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго  1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм,  улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон  нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй,  хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт 2.1.Энэхүү хөтөлбөрийн 1.1-д заасан зорилгод хүрэхийн ...
2018 оны 02 сарын 08 | Үзсэн : 3854
Дэлгэрэнгүй
1 Нийт хуудас: 1