• Зар байхгүй байна.
Алсын хараа
Монгол улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хилийн аюулгүй байдлыг хангах, хил хамгаалах албаны чадавхийг дээшлүүлэхэд оршино.

          Зорилго: Хил хамгаалалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгон, мэргэжлийн чиг хандлагад нийцүүлж, хил хамгаалалтын чадавхийг дээшлүүлэн, улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах

Стратегийн зорилтууд

          Хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, Монгол Улсын хилийн тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого, Бүсчилсэн хил хамгаалалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хил хамгаалалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

          Хилийн аюулгүй байдлыг хангаж, улсын хил хамгаалалтад техник технологийн ололт дэвшлийг түлхүү нэвтрүүлэн, хил хамгаалах үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх

          Хил дамнасан гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчилд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах, шалгаж шийдвэрлэх тогтолцоог бий болгох

Стратегийн зорилтууд

          Улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх, хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт, бүртгэлийн цахим технологийг нэвтрүүлэх

          Улсын хилийг гэрээт болон мэргэжлийн цэргээр хамгаалах, бие бүрэлдэхүүнийг мэргэшүүлж, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх

          Хилчдийн эрүүл мэнд, ахуй хангалт, нийгмийн баталгааг сайжруулах

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тавдугаар сарын 28-ны өдөр Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 81...
  • 2021.05.14
  • 2868
Монгол Улсын Засгийн газраас аялал жуулчлалыг бүсчилэн хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд зүүн гурван аймгийг түүхэн аялал жуулч...
  • 2021.05.13
  • 2837
Зуны эхэн сарын шинийн гуравны өдөр. Догшин хутагтын мэлмий гийсэн нутаг, Хатанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт байрлах домогт...
  • 2021.05.13
  • 2886
Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга, хилийн цэргийн командлагч, бригадын генерал Х.Лхагвасүрэн мэндчилгээ дэвшүүллээ
  • 2021.02.10
  • 6667
Харъяа байгууллагууд
Ил тод байдал
Хойд захын цэг Хөвсгөл аймгийн нутагт Монгол Шарын даваа 2091,6 тоот өндөрлөг дээр
Баруун захын цэг Баян Өлгий аймгийн нутагт Монгол Алтайн нуруу 3252.0 тоот өндөрлөгөөс 3371.0 тоот өндөрлөг
Монгол улсын нийт хилийн урт 8252,6 км
ОХУ-тай 3543 км
БНХАУ-тай 4709,6 км
ОХУ-тай усаар 680 км
БНХАУ-тай усаар 221 км
Зүүн захын цэг Дорнод аймгийн нутагт Модтой хамар уулын зүүн талд уулын хажуугийн 1305 тоот өндөрлөгөөс баруун өмнө зүгт 190.0 м зайд 1292.5 тоот өндөрлөг дээр
Өмнөд захын цэг Өмнөговь аймгийн нутагт Орвог Гашууны Бор толгой 799.9 тоот өндөрлөг дээр
Холбоосууд