Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
Гарчиг Огноо Хавсралт файл
1 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2016-10-21
2 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016-10-12
3 Мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар 2014-02-12
4 ОХУ-д элсэн суралцагсдыг шалгаруулах түр журам 2014-01-06
5 ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭГЧДИЙГ 7-Р САРЫН 1-ЭЭС 5-НЫ ХООРОНД БҮРТГЭНЭ 2013-06-30
6 А/22 тоот тушаал 2013-01-29
7 Хил хамгаалах байгууллагын “Ёс зүйн дүрэм” 2013-01-14
8 Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам батлах тухай 2013-01-14
9 Хил Хамгаалах байгууллагын Хүний нөөцийн дүрэм 2012-06-16
10 Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам 2008-05-28
11 Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудсыг ажиллуулах журам 2002-08-20
12 Хилийн аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс, Хилийн цэргийг удирдах газрын харьяа хороо, ангийн харилцан ажиллах журам 2001-03-06
13 Хилийн боомтын асуудлаар хамтран ажиллах журам 2000-12-21
14 Зэвсэгт хүчин, Хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай 2000-01-05

1 Нийт: 14