Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
Гарчиг Огноо Хавсралт файл
1 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017-04-12
2 УЛСЫН ХИЛИЙН ЗУРВАС, БООМТ, БҮСЭД НЭВТРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ 2017-04-12
3 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ 2017-04-12
4 Хүүхдийг монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхэд хяналт тавих журам 2017-03-23
5 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2016-10-21
6 Мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар 2014-02-12
7 ОХУ-д элсэн суралцагсдыг шалгаруулах түр журам 2014-01-06
8 ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭГЧДИЙГ 7-Р САРЫН 1-ЭЭС 5-НЫ ХООРОНД БҮРТГЭНЭ 2013-06-30
9 А/22 тоот тушаал 2013-01-29
10 Хил хамгаалах байгууллагын “Ёс зүйн дүрэм” 2013-01-14
11 Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам батлах тухай 2013-01-14
12 Хил Хамгаалах байгууллагын Хүний нөөцийн дүрэм 2012-06-16
13 Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам 2008-05-28
14 Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудсыг ажиллуулах журам 2002-08-20
15 Хилийн аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс, Хилийн цэргийг удирдах газрын харьяа хороо, ангийн харилцан ажиллах журам 2001-03-06
16 Хилийн боомтын асуудлаар хамтран ажиллах журам 2000-12-21
17 Зэвсэгт хүчин, Хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай 2000-01-05

1 Нийт: 17