Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам

 Журам батлах тухай (цэргийн алба гэрээгээр хаах)

 

Журам батлах тухай (цэргийн алба гэрээгээр хаах)


2008 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар хот


Дугаар 194 Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Засгийн газрын 1998 оны 15 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                              С.БАЯР

Батлан хамгаалахын сайд                                                                                        Ж.БАТХУЯГ

 

 

 

2008 оны 05 сарын 28 | [ Хавсралт файл ]