Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
Мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар

Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

2014 оны 02 сарын 12 | [ Хавсралт файл ]