Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр
Монгол, Хятадын хилийн боомтын хэлэлцээр батлах тухай

 

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай /

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

 

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай /

 

2004 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот

 

Дугаар 177


 

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

2004 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээрийг баталсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд бөгөөд Гадаад хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.НЯМДОРЖ

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай /


 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай /

2004 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот

Дугаар 177

 Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


2004 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээрийг баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд бөгөөд Гадаад хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.НЯМДОРЖ

 
2004 оны 08 сарын 05