Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Хилийн бодлого
Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал

 

Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал батлах тухай

 

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал батлах тухай

2011 оны 02 сарын 10 өдөр                                                                                                Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Дугаар 10

 


Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. “Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлол батлах, нийтлэх тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

2011 оны 02 сарын 10