Мэдээ :
Хуанли
Мэдээ, мэдээлэл » Цаг үеийн мэдээ
Гадаадын зочид, төлөөлөгчид өргөн оролцлоо

Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын пост, зарим газар явуулын эрүүл ажиллуулж эхэлжээ.

2011 оны 06 сарын 03 | Үзсэн : 3239