Мэдээ :
Хуанли
Хил хамгаалах байгууллага » Уриа

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН ХАЛДАШГҮЙ ДАРХАН БАЙДЛЫГ ХАНГАЯ.

 

 

 

2012 оны 06 сарын 26