Инфо график мэдээ
Нэр Огноо
1 ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ 2023.06.16
2 ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ 2023.04.30
3 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2023 оны 03 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2023.03.30
4 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2023 оны 02 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2023.02.27
5 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2023.02.03
6 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны11 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2022.12.04
7 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 10 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.11.04
8 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2022.10.04
9 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 08 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.08.31
10 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 07 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.08.04
11 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 06 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.07.01
12 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 05 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.06.02
13 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2022.05.10
14 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 03 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.03.31
15 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2022 оны 02 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2022.02.25
16 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2020 оны 10 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2021.02.02
17 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2021.02.02
18 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2020 оны 12 дугаар сарын инфографик мэдээлэл 2021.02.02
19 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2021.02.02
20 Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2020 оны 09 дүгээр сарын инфографик мэдээлэл 2020.11.30