Мэдээ мэдээлэл
Хилийн 0252 дугаар ангийн Инженерийн байгууламжийн бүлгийн, саадын байгууламжийн техникч, ...
 • 2020.01.18
 • 763
Монгол, Хятадын авто замын боомтын амрах хуваарь
 • 2020.01.16
 • 977
Хил хамгаалах байгууллага 2020 онд “Шинэ үеийн хил хамгаалах албаны дүр төрхийг бий болгон...
 • 2020.01.15
 • 6023
БНСУ-ын Цэргийн нэгдсэн их сургуулийн Тэнгисийн явган цэргийн сургуульд Хил хамгаалах байг...
 • 2020.01.14
 • 3584
Хил хамгаалах албаны тусгай бэлтгэлийг сургалтын үндсэн чиглэл болгох зарчим баримталж бай...
 • 2020.01.10
 • 864
Хилийн зөрчил
 • 2020.01.10
 • 540
Хүн төрөлхтөн түүхэн цаг хугацааныхаа нэгэн хуудсыг нээлээ. Бидний өмнө 2020 оны 365 хоног...
 • 2020.01.10
 • 925
Хувьсан өөрчлөгдөж байгаа нийгмийг дагаад алба хаагчдын оюуны болоод биеийн хөгжлийг нэмэг...
 • 2020.01.09
 • 891
ДХИС-ийн Хилийн албаны сургуулийн штабын дарга, хурандаа Б.Лувсанравдан нэгдүгээр сарын 23...
 • 2020.01.08
 • 2904
Тус ном хоёр бүлгээс бүрдэнэ. Номыг бэлтгэл хурандаа Ш.Доржбал эмхэтгэсэн бөгөөд бэлтгэл х...
 • 2020.01.06
 • 992
Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийг үндэслэн Ху...
 • 2020.01.06
 • 1143
Эх орны минь хил тайван байна
 • 2019.12.31
 • 2495
2.Улсын хил хамгаалалтад нохой чаргыг ашиглаж байна.
 • 2019.12.23
 • 2164
1.“Усан хил хамгаалалт дэд хөтөлбөр”-ийг бүрэн хэрэгжүүллээ.
 • 2019.12.18
 • 2094
Сурагчдад Хил хамгаалах байгууллага, хилчдийн алба, үйл ажиллагааг таниулан сурталчилж, эх...
 • 2019.12.12
 • 1104