Мэдээ мэдээлэл
Хил хамгаалах байгууллага 2020 онд “Шинэ үеийн хил хамгаалах албаны дүр төрхийг бий болгон...
 • 2020.01.15
 • 6210
БНСУ-ын Цэргийн нэгдсэн их сургуулийн Тэнгисийн явган цэргийн сургуульд Хил хамгаалах байг...
 • 2020.01.14
 • 3726
Хил хамгаалах албаны тусгай бэлтгэлийг сургалтын үндсэн чиглэл болгох зарчим баримталж бай...
 • 2020.01.10
 • 985
Хилийн зөрчил
 • 2020.01.10
 • 603
Хүн төрөлхтөн түүхэн цаг хугацааныхаа нэгэн хуудсыг нээлээ. Бидний өмнө 2020 оны 365 хоног...
 • 2020.01.10
 • 1068
Хувьсан өөрчлөгдөж байгаа нийгмийг дагаад алба хаагчдын оюуны болоод биеийн хөгжлийг нэмэг...
 • 2020.01.09
 • 957
ДХИС-ийн Хилийн албаны сургуулийн штабын дарга, хурандаа Б.Лувсанравдан нэгдүгээр сарын 23...
 • 2020.01.08
 • 3078
Тус ном хоёр бүлгээс бүрдэнэ. Номыг бэлтгэл хурандаа Ш.Доржбал эмхэтгэсэн бөгөөд бэлтгэл х...
 • 2020.01.06
 • 1072
Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийг үндэслэн Ху...
 • 2020.01.06
 • 1235
Эх орны минь хил тайван байна
 • 2019.12.31
 • 2599
2.Улсын хил хамгаалалтад нохой чаргыг ашиглаж байна.
 • 2019.12.23
 • 2231
1.“Усан хил хамгаалалт дэд хөтөлбөр”-ийг бүрэн хэрэгжүүллээ.
 • 2019.12.18
 • 2149
Сурагчдад Хил хамгаалах байгууллага, хилчдийн алба, үйл ажиллагааг таниулан сурталчилж, эх...
 • 2019.12.12
 • 1187
Хил хамгаалах байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд, энэ онд батлагдсан хөтөлбөр төлөв...
 • 2019.12.11
 • 656
Хилийн 0208 дугаар тусгай салбар /Хилчин спорт хороо/-ын хүндийн өргөлт, хүчний бэлтгэлийн...
 • 2019.12.11
 • 1282
Уг нь би өөрөө хилийн суманд өсч бойжсон боловч хил хийгээд хилчдийн тухай ойлголт маань т...
 • 2019.12.09
 • 2031