үйлчилгээ
Нэр Огноо
1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт 2019.07.02
2 МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН БООМТУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 2019.06.25
3 Гэрээт хилчний алба 2019.06.25
4 Улсын хилийн зурвас, боомт, бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөл олгох журам 2019.06.25
5 Хил хамгаалах байгууллагын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан 2019.06.26
6 Монгол-Хятадын хилийн боомтуудын амралтын хуваарь 2019.06.25
7 ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 2019.06.25
8 Гэрээт хилчний алба хаахаар хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх материал 2019.06.25
9 Хугацаат цэргийн алба хаагчдад чөлөө авах болон хугацааны өмнө чөлөөлүүлэхэд бүрдүүлэх материал 2019.06.25
10 Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал 2019.06.25
11 Улсын хилээр нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл, лавлагаа өгөх журмаас 2019.06.25
12 Хил хамгаалах байгууллагын Төв Архивын лавлагаа 2019.06.25