үйлчилгээ
Нэр Огноо
1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт 2019.07.02
2 Хил хамгаалах байгууллагад хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам 2019.06.26
3 Хил хамгаалах байгууллагын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан 2019.06.26
4 БНХАУ-тай хиллэдэг монгол улсын хилийн авто замын боомтуудын 2019 онд нийтээр амрах баяр амралтын өдрүүдийн хуваарь 2019.06.25
5 Монгол-Хятадын хилийн боомтуудын амралтын хуваарь 2019.06.25
6 ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 2019.06.25
7 Гэрээт хилчний алба хаахаар хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх материал 2019.06.25
8 Хугацаат цэргийн алба хаагчдад чөлөө авах болон хугацааны өмнө чөлөөлүүлэхэд бүрдүүлэх материал 2019.06.25
9 Гэрээт хилчний алба 2019.06.25
10 Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал 2019.06.25
11 Улсын хилээр нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл, лавлагаа өгөх журмаас 2019.06.25
12 Хил хамгаалах байгууллагын Төв Архивын лавлагаа 2019.06.25
13 Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл 2019.06.25