үйлчилгээ
Нэр Огноо
1 МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН БООМТУУДЫН 2021 ОНД АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 2021.03.12
2 МОНГОЛ, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН АВТО ЗАМЫН БООМТУУДЫГ 2021 ОНД ХААХ ХУВААРЬ 2021.03.11
3 Хилийн цэргийн төв архивын лавлагаа 2020.12.03
4 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2020.07.16
5 Англи хэлний багш ажилд авна 2020.05.22
6 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ 2020.05.21
7 Гэрээт хилчний алба 2019.06.25
8 Улсын хилийн зурвас, боомт, бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөл олгох журам 2019.06.25
9 ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 2019.06.25
10 Гэрээт хилчний алба хаахаар хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх материал 2019.06.25
11 Хугацаат цэргийн алба хаагчдад чөлөө авах болон хугацааны өмнө чөлөөлүүлэхэд бүрдүүлэх материал 2019.06.25
12 Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал 2019.06.25
13 Улсын хилээр нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл, лавлагаа өгөх журмаас 2019.06.25