Мэдээ :
Хуанли
Хэрэглэгчийн булан » Зөвшөөрөл, лавлагаа, үйлчилгээ
МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН БООМТУУДЫН 2017 ОНД АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
№ Боомтын нэр Төрөл Зэрэглэл Горим Нийтээр амрах баярын өдрүүдэд боомтын амрах хуваарь АГААРЫН 1 Буянт-Ухаа агаарын замын олон улсын байнгын Олон улсын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу амралтгүй ажиллана 2 Чойбалсан агаарын замын олон улсын байнгын 3 Өлгий агаарын замын олон улсын байнгын 4 Ховд агаарын ...
2017 оны 01 сарын 20 | Үзсэн : 492
Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын хилийн боомтуудын ажиллах цагийн хуваарь
Монгол улсын хилийн боомтуудын ажиллах  цагийн хуваарь № Боомтын нэр Төрөл Зэрэг-лэл Ажиллах журам Ажиллах цагийн хуваарь /зуны цагийн тоолол/ Үдийн цайны цаг Долоо хоногийн ажиллах өдрүүдийн хуваарь, бусад тайлбар Боомтын байрлал Хөрш орны хилийн боомтын нэр Эрх зүйн үндэслэл Хэлэлцээр болон ЗГ-ын тогтоолын хугацаа 1 Буянт-Ухаа Агаарын замын Олон улсын Байнга Олон улсын нислэгийн цагийн ...
2016 оны 07 сарын 06 | Үзсэн : 1124
Дэлгэрэнгүй
Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал
 Төрийн албан хаагчийн  анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);  Боловсролын түвшин, мэргэжил тодорхойлсон баримт бичиг (гэрчилгээ, диплом)-ийн эх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;  Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;  “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 4 хувь;  Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх  баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ын  эх хувь;  Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний эх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
2013 оны 01 сарын 14 | Үзсэн : 6763
Дэлгэрэнгүй
ГЭРЭЭТ ХИЛЧНИЙ АЛБА
            Монгол Улсын Хил хамгаалах албанд харуулын дарга, жолооч, холбоочин, шалгагч, гэрээт цэргийн албан тушаалд  сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр алба хаалгана.             Гэрээгээр алба хаах гэрээ байгуулсан иргэнийг “Гэрээт хилчин” гэнэ. Гэрээгээр албх хаах анхны хугацаа 2 жил байна.             Гэрээгээр алба хаах хүсэлт гаргасан 18-29 настай, 160 см-ээс дээш өндөртэй, 60 кг-аас доошгүй жинтэй, бүрэн дундаас дээш боловсролтой, Монгол Улсын иргэн, эрэгтэй, цэргийн жинхэнэ алба хаасан /эсвэл хугацаат цэргийн албыг 8 сараас доошгүй хугацаагаар хааж байгаа/ иргэнийг:             -Бие ...
2013 оны 01 сарын 03 | Үзсэн : 6860
Дэлгэрэнгүй
Хилийн боомт газарт үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгүүд
Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрлийг хүссэн иргэн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.   а. Иргэн хүн: -     Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан хүсэлт өргөдөл; -     Хувь хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт; /олон хүнтэй бол жагсаалтыг 2 хувь/ -     Баримт бичиг болон тээврийн хэрэгслийн техникийн гэрчилгээний хуулбар хувь; -     Гадаадын иргэдийн хувьд зохих ангиллын виз бүхий гадаад паспортын хуулбар; -     Судалгааны ажлаар МУ-д ирсэн гадаадын иргэд Хөдөлмөр Эрхлэх Үйлчилгээ Судалгааны Үндэсний Төвөөс зөвшөөрөл авчрах /хуучнаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний төв/   б. Аж ахуй нэгж байгууллага: -     ...
2012 оны 12 сарын 20 | Үзсэн : 5804
Дэлгэрэнгүй
Хугацаат цэргийн алба хаагчдад чөлөө авах болон хугацааны өмнө чөлөөлүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Цэргийн жинхэнэ алба хааж байгаа байлдагч, түрүүчийг хугацаат цэргийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөх, халах журмыг Монгол Улсын “Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн холбогдох заалтын дагуу зохицуулна.             Байлдагч, түрүүчийг эрүүл мэндийн байдал, ар гэрийн гачигдал зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хугацаанаас өмнө цэргийн жинхэнэ албанаас чөлөөлж болно. Хугацаанаас өмнө чөлөөлөх, халах асуудлыг орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт, цэргийн эмнэлгийн магадлагаа, шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн шийдвэрлэнэ. Ар гэрийн гачигдал зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хугацаанаас өмнө цэргийн албанаас чөлөөлөхөд:             ...
2012 оны 12 сарын 12 | Үзсэн : 6168
Дэлгэрэнгүй

1 2 > >> Нийт: 9