Мэдээ :
Хуанли
Хэрэглэгчийн булан » Зөвшөөрөл, лавлагаа, үйлчилгээ
Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл

 

Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрлийг хүссэн иргэн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

 

а. Иргэн хүн:

 

-     Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан хүсэлт өргөдөл;

-     Хувь хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт; /олон хүнтэй бол жагсаалтыг 2 хувь/

-     Баримт бичиг болон тээврийн хэрэгслийн техникийн гэрчилгээний хуулбар хувь;

-     Гадаадын иргэдийн хувьд зохих ангиллын виз бүхий гадаад паспортын хуулбар;

-     Судалгааны ажлаар МУ-д ирсэн гадаадын иргэд Хөдөлмөр Эрхлэх Үйлчилгээ Судалгааны Үндэсний Төвөөс зөвшөөрөл авчрах /хуучнаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний төв/

 

б. Аж ахуй нэгж байгууллага:

 

-     Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан албан тоот;

-     Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар;

-     Ашигт малтмалын газрын кадастрын албанаас олгосон ашигт малтмалын хайгуул, судалгаа, олборлолт хийх лицензийн хуулбар;

-     Хилийн бүс зурваст үйл ажиллагаа явуулах район, явах замнал байрлах газар зэргийг оруулсан байр зүйн зураг / Масштаб 1: 100.000/;

-     Бүлгийн ахлагч болон ажиллах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг 2 хувь,

-     Баримт бичиг болон тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар;

-     Ажил үйлдвэрлэл эрхлэгч нь гадаадын иргэн бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний төвийн зөвшөөрөл;

-     Ажил үйлдвэрлэл явуулахад нисдэг тэрэг ашиглах шаардлага гарсан тохиолдолд Зэвсэгт хүчний жанжин штабын Агаарын довтолгооноос эсэргүүцэн хамгаалах цэргийн газраас өгсөн зөвшөөрөл;

-     Судалгааны ажлаар МУ-д ирсэн гадаадын иргэд Хөдөлмөр Эрхлэх Үйлчилгээ Судалгааны Үндэсний Төвөөс зөвшөөрөл авчрах /хуучнаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний төв/

 

Жич: Албан тоот болон өргөдөл дээр холбоо барих дугаараа бичих.

Зөвшөөрлийн талаар бичиг хэрэг 51+266638, мэргэжилтэн 51+266788 дугаарын утсаар холбоо барина уу.

 

 

2012 оны 06 сарын 30 | Үзсэн : 7287