ОХУ-тай хиллэдэг боомтуудын танилцуулга
  • 14:02
  • 30374
1. ХИЛИЙН ЦАГААННУУР АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Цагааннуур авто замын боомт нь 1933 онд байгуулагдсан. Баян-Өлгий аймгийн Ногоон сумын нутагт байрладаг.

Баян-Өлгий аймгийн төвөөс -100 км          Баян-өлгий аймгийн Ногооннуур сумаас -75 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Алтай Улсын Кош-Агач хошууны хэсэгт байрладаг  Ташанта авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Бямба гарагт  09.00-18.00 цагт ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу олон улсын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм. 

2. ХИЛИЙН БОРШОО АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Боршоо авто замын боомт нь 1975 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулагдсан. Увс аймгийн Давст сумын нутагт байрладаг

Увс аймгийн төвөөс -114 км          Увс аймгийн Давст сумаас -18 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын Хандгайт тосгоны хэсэгт байрладаг  Хандгайт авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Бямба гарагт  09.00-18.00 цагт ажилладаг.  

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу олон улсын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм. 

3. ХИЛИЙН ТЭС АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Тэс авто замын боомт нь 1994 онд байгуулагдсан. Увс аймгийн Тэс сумын нутагт байрладаг.

Увс аймгийн төвөөс -239 км          Увс аймгийн Тэс сумаас -55 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын Ак-Эрик тосгоны хэсэгт байрладаг  Шар суурь авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Бямба гарагт  08.00-17.00 цагт ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм. 

4. ХИЛИЙН АРЦСУУРЬ АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Арцсуурь авто замын боомт нь 1976 онд байгуулагдсан. Завхан аймгийн Тэс сумын нутагт байрладаг.

Завхан аймгийн төвөөс -360 км          Завхан аймгийн Тэс сумаас-45 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын Эрзин тосгоны хэсэгт байрладаг  Цагаан толгой авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Бямба гарагт  09.00-18.00 цагт ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм. 

5. ХИЛИЙН ХАНХ АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Ханх авто замын боомт нь 1926 онд байгуулагдсан. Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын нутагт байрладаг.

 Хөвсгөл аймгийн төвөөс -302 км          Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас -22 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Монд тосгоны хэсэгт байрладаг  Монд авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Ням гарагт  10.00-18.00 цагт ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

6. ХИЛИЙН УЛЬХАН АВТО ЗАМЫН БООМТ

          Хилийн Ульхан авто замын боомт нь 1976 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулагдсан. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутагт байрладаг.

Дорнод аймгийн төвөөс -250 км          Дорнод аймгийн Баян-Уул сумаас-50 км

ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаарын Дээд Ульхан тосгоны хэсэгт байрладаг Дээд Ульхан авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Баасан гарагт  09.00-17.00 цагт ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм. 

7. ХИЛИЙН ЭРЭЭНЦАВ АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Эрээнцав авто замын боомт нь 1928 онд байгуулагдсан. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын нутагт байрладаг.

Дорнод аймгийн төвөөс -250 км          Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумаас -2,5 км

ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаарын Соловьевск тосгоны хэсэгт байрладаг  Соловьевск авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Ням гарагт  08.00-17.00 цагт ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу олон улсын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

8. ХИЛИЙН ЭРЭЭНЦАВ ТӨМӨР ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Эрээнцав төмөр замын боомт нь 1928 онд байгуулагдсан. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын нутагт байрладаг.

 Дорнод аймгийн төвөөс -250 км          Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумаас-2,5 км

ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаарын Соловьевск тосгоны хэсэгт байрладаг  Соловьевск төмөр замын боомттой хиллэдэг.

Олон улсын галт тэрэгний цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

9. ХИЛИЙН АЛТАНБУЛАГ АВТО ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Алтанбулаг авто замын боомт нь 1933 онд байгуулагдсан. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт байрладаг.

Сэлэнгэ аймгийн төвөөс-25 км         Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумаас -0 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Хиагт хотын хэсэгт байрладаг  Хиагт авто замын боомттой хиллэдэг.

Даваа – Ням гарагт  24 цагаар ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу олон улсын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

10. ХИЛИЙН  СҮХБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН БООМТ

Хилийн Сүхбаатар төмөр замын боомт нь 1949 онд байгуулагдсан. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт байрладаг.

Сэлэнгэ аймгийн төвөөс -0 км          Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумаас -0 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Наушки хотын хэсэгт байрладаг  Наушки төмөр замын боомттой хиллэдэг.

Олон улсын галт тэрэгний цагийн хуваарийн дагуу ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

11. ХИЛИЙН  АСГАТЫН ГОЛ БООМТ  

Хилийн Асгатын гол боомт нь 1986 онд байгуулагдсан. Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын нутагт байрладаг.

Баян-Өлгий аймгийн төвөөс -160 км          Баян-Өлгийн аймгийн Ногооннуур сумаас-112 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын Мөнгөн тайга хошууны хэсэгт байрладаг Аспайты боомттой хиллэдэг.

Дэд бүтэц хөгжөөгүй тул 1999 оноос хойш ажиллаагүй.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, дамжин өнгөрөх боомт юм.

12. ХИЛИЙН ХАРИГИЙН ГОЛ БООМТ  

Хилийн Харигийн гол боомт нь 1979 онд байгуулагдсан. Увс аймгийн Сагил сумын нутагт байрладаг.

Увс аймгийн төвөөс -126 км          Увс аймгийн Сагил сумаас -80 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын Мөнгөн тайга хошууны хэсэгт байрладаг Мугур Аксы боомттой хиллэдэг.

Дэд бүтэц хөгжөөгүй тул 2006 оноос хойш ажиллаагүй.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, дамжин өнгөрөх боомт юм.

13. ХИЛИЙН БАГА ИЛЭНХИ ГОЛ БООМТ

Хилийн Бага Илэнх гол боомт нь 1997 оны 6 дугаар сад байгуулагдсан. Булган аймгийн Тэшиг сумын нутагт байрладаг.

Булган аймгийн төвөөс -320 км          Булган аймгийн Тэшиг сумаас -61 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улсын Мөнгөн тайга хошууны хэсэгт байрладаг Мугур Аксы боомттой хиллэдэг.

Дэд бүтэц хөгжөөгүй тул 2009 оноос хойш ажиллаагүй.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

14. ХИЛИЙН ЗЭЛТЭР БООМТ  

Хилийн Зэлтэр авто замын боомт нь 1973 оны 09 дүгээр сарын 01-нд Б/123 тоот тушаалаар байгуулагдсан. Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутагт байрладаг.

Сэлэнгэ аймгийн төвөөс -135 км          Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумаас-8 км

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Желтура тосгоны хэсэгт байрладаг Желтура боомттой хиллэдэг.

Засгийн газар, хоёр улсын гэрээ, хэлэлцээрээр нээж, хааж байсан. Орон нутгийн үйл ажиллагааны шаардлагаар 1973 оноос түр нээж байсан. Дэд бүтэц хөгжөөгүй тул 1997 оноос хойш үйл ажиллагаа бүрэн хаагдсан.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд    хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

15. ХИЛИЙН АГАЦЫН ГОЛ БООМТ

Хилийн Агацын гол авто замын боомт нь 1997 оны 6 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулагдсан. Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт байрладаг.

Хэнтий аймгийн төвөөс-360 км          Хэнтий аймгийн Дадал сумаас-70 км

ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаарын Алтан суурин газарт байрладаг Алтан боомттой хиллэдэг.

Дэд бүтэц хөгжөөгүй тул 1997 оноос хойш ажиллаагүй.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд    хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.

16. ХИЛИЙН ТОГТОР АВТО ЗАМЫН БООМТ  

Хилийн Тогтор гол авто замын боомт нь 1983 онд байгуулагдсан. Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутагт байрладаг.

Дорнод аймгийн төвөөс -270 км          Дорнод аймгийн Баяндун сумаас -90 км

ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаарын Акшинский бүсэд байрладаг Өвөр Тогтор боомттой хиллэдэг.

Дэд бүтэц хөгжөөгүй тул 1994 оноос хойш ажиллаагүй.

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд    хилийн асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хоёр талын зэрэглэлтэй, байнгын горимтой боомт юм.