Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 06 дугаар сар
  • 15:51
  • 1129

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 06 дугаар сард

160 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

5

5

-

2

Шилжих тухай

-

26

26

46.1

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

42

42

47.6

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

10

10

50

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

2

2

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

16

16

87.5

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

13

13

84.6

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

8

8

75

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

10

10

80

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

3

3

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

5

5

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

1

1

100

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

12

12

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

17

Бусад асуудлаар

-

3

3

100

 

Нийт:

-

 

160

160

82.3