Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 07 дугаар сар
  • 13:13
  • 1315

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 07 дугаар сард

190 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

11

11

27.2

2

Шилжих тухай

-

52

52

32.6

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

8

8

50

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

20

20

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

14

14

64.2

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

1

1

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

16

14

87.5

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

4

4

25

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

21

21

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

3

3

66.6

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

18

18

94.4

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

7

7

100

17

Бусад асуудлаар

-

15

15

100

 

Нийт:

-

 

190

190

72.8