ХИЛИЙН 0306 ДУГААР АНГИЙН АЛБА ХААГЧИД ТОХИЛОГ ОРОН СУУЦТАЙ БОЛСНООР АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ ТААТАЙ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ БАЙНА
  • 09:23
  • 6797
“Хилчдийн нийгмийн хамгаалал-2024” хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагчдын ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор дулааны болон бохирын шугамд бүрэн холбогдсон 8 айлын орон сууцыг барьж, өнгөрсөн оны 10 дугаар сард ашиглалтад оруулсан юм.