ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
  • 14:46
  • 5120

 

Газар, хэлтэс,

алба

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хил Хамгаалах Ерөнхий Газрын дарга

15.00-17.00

 

 

 

 

Хил Хамгаалах Ерөнхий Газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд Хилийн цэргийн штабын дарга

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

Хил Хамгаалах Ерөнхий Газрын дэд дарга

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

08.30-11.00

14.00-16.30

Хэлтсийн дарга нар

08.30-12.00

14.00-17.00

08.30-12.00

14.00-17.00

08.30-12.00

14.00-17.00

08.30-12.00

14.00-17.00

08.30-12.00

14.00-17.00

 

 

12.30-14.00 Цайны цаг

 

Тайлбар: ХХЕГ-т нэвтрэх иргэдийг үнэмлэх, ажлын газрын үнэмлэх, зөрчлийг шалган хүчин төгөлдөр бичиг, баримттайгаар нэвтрүүлнэ.

Бичиг баримтын хугацаа дууссан болон бичиг баримтгүй иргэд, албан тушаалтныг нэвтрүүлэхгүй болохыг анхаарна уу.