ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГААС ГАДААДАД СУРАЛЦАЖ БАЙГАА АЛБА ХААГЧДЫН ТООН СУДАЛГАА
  • 14:59
  • 1254

 Дээрх сургалтад хамрагдаж байгаа алба хаагчид нь Төрийн болон Засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдаагүй. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/45, 2018 оны А/77 дугаар тушаалын дагуу суралцагчийн ирж, буцах зардлыг төлж байна.