ХИЛ ХАМГААЛААХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНД БАРАА БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ
  • 17:06
  • 400
Төлөв Нийтлэгдсэн
Төрөл Ажил
Хавсралт файл
0    
д/д Барааны нэр  Шалгарсан аж ахуйн нэгжийн нэр 
1 Хоол, хүнс /хилийн анги, салбарууд/ Хилийн цэргийн  анги, тусгай салбаруудад сар бүр батлагдсан хуваарийн дагуу олгож байна
2 Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл (Хилийн анги, салбарууд) Хилийн цэргийн  анги, тусгай салбаруудад сар бүр батлагдсан хуваарийн дагуу олгож байна
3  Цегейк захтай, нэхий дотортой өвлийн хүрэм,өмд    "Шүтэн-Уул" ХХК 
4 Цегейк захтай салдаг дотортой, савхин дээл Эм Эс Гармент ХХК
5 Суран бүс MGL гоёл ХХК
6 Өмдний тэлээ Монгол Алтай зэт ХХК
7 Саан бүс Ти-Эл-Ти ХХК
8 Саан зүүлт  Ти-Эл-Ти ХХК
9 Ноосон цамц (ХЦАХ, ГЦАХ) Батзүү ХХК
10 Ор, дэрний цагаан хэрэглэл Нано Вүүл ХХК
11 Зуны улирлын гутал (эрэгтэй ботинк) Хос-Аз ХХК
12  Хүзүүний ороолт (ногоон)  "Пюр Эни" ХХК
13  Ноосон малгай (ногоон)   "Пюр Эни" ХХК 
14 Өвлийн улирлын гутал (эмэгтэй) Веst Shoes ХХК
15 Хагас түрийтэй зуны гутал (офицер, ахлагч) Веst Shoes ХХК
16 Хагас түрийтэй зуны гутал (ХЦАХ) Хос-Аз ХХК
17 Хагас түрийтэй өвлийн гутал (офицер, ахлагч) Веst Shoes ХХК
18 Хагас түрийтэй өвлийн гутал (ХЦАХ) Веst Shoes ХХК
19 Хөвөнтэй хөнжил Нано Вүүл ХХК
20 Офицер, ахлагчийн ноосон цамц "Мөнх мандаг вүүл" ХХК
21 Хилчин хамтлагийн тоглолтын хувцас "Анка хөгжил тренд" ХХК
Загварын патенттай цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл
1  Ёслолын саравчтай малгай    Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
2  Ёслолын китель, өмд    Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
3  Ёслолын китель, юбка   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
4  Албаны саравчтай малгай   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
5  Албаны китель, өмд    Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
6  Албаны китель, юбка, өмд   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
7  Ёслолын цагаан цамц (богино ханцуйтай)    Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
8  Албаны цамц (богино ханцуйтай)    Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
9 Албаны кителийн мөрдэс (д/х)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
10 Албаны хүрэм  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
11 Хиймэл үстэй малгай   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
12 Өвлийн малгай  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
13 Хүзүүний ороолт  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
14  Хээрийн зуны хүрэм өмд (Офицер, ахлагч, гэрээт)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
15  Хээрийн саравчтай малгай   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
16 Хээрийн хүрэм,  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
17 Хээрийн саравчтай малгай (ХЦАХ)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
18 Хээрийн зуны хүрэм өмд (ХЦАХ)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
19 Хээрийн хувцасны мөрдэс   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
20 Хээрийн хувцасны мөрдэс (ХЦАХ)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
21 Хээрийн хувцасны бүсийн тэмдэг   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
22 Малгайн тэмдэг (Офицер, ахлагч)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
23 Малгайн тэмдэг (ХЦАХ)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
24 Хиймэл үстэй захтай, дулаан дотортой хүрэм   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
25 Дотортой хүрэм, өмд   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
26 Бүсийн малгай (ой тайгын бүс)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
27 Бүсийн хувцас (ой тайга, говь цөл)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
28 Олон үйлдэлт ороолт  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
29  Хуруугүй бээлий   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
30  Өвдөг тохойн хамгаалалт   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
31  Тусгай ажиллагааны малгай     Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
32  Тусгай ажиллагааны хувцас    Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
33  Пилотка малгай (ХЦДБЧ)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
34  Тоглолтын китель, юбка (ХЦДБЧ)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
35  Зангиа (эм) (ХЦДБЧ)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
36  Саравчтай малгай (ХЦДБЧ)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
37  Тоглолтын китель, өмд (ХЦДБЧ)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
38  Зангиа (эр) (ХЦДБЧ)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
39   Саравчтай малгай (Үлээвэр хөгжимчид)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
40  Тоглолтын китель, өмд (Үлээвэр хөгжимчид)   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
41  ББШ-ийн пилотка малгай   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
42  ББШ-ийн китель,өмд юбка   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
43  ББШ-ийн саравчтай малгай   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
44  ББШ-ийн китель, өмд   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
45 Дотуур цамц, өмд  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
46 Ёслолын китель, өмд (генерал)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
47 Ёслолын саравчтай малгай  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
48 Өвлийн хүрэм, өмд  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
49 Хээрийн мөрэдэс  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
50 Генерал пальто (өвөл)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
51 Албаны китель, өмд (генерал)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
52 Албаны малгай (генерал)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
53 Дуулганы гадар  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
54 Ёслолын китель, юбка  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
55 Пилотка малгай  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
56 Ёслолын зангиа  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
57 Хээрийн зуны хүрэм, өмд  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
58 Генерал пальто  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
59 Каракуль малгай  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
60 Каракуль зах  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
61 Ногоон өнгийн судалтай майк  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
62 Пилотка малгай  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
63 Тоглолтын цэрэг хувцас  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
64 Тусгай ажиллагааны хувцас   Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
65 Шалгагчийн хувцас (эр)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
66 Шалгагчийн хувцас (эм)  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
67 Усан хилчдийн хувцас  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ) 
68 Зуны хүрэм, өмд, малгай  Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги (ТӨААТҮГ)